niedziela, 15 listopada 2009

Poświęcenie krzyża ofiar UPA

Poświęcenie krzyża ofiar UPA

11 listopada 2009 r. w Lublinie został poświęcony krzyż pamięci ofiar OUN-UPA. Ceremonii dopełnił ks. Piotr Patyk z Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Świętej Rodziny.

Zdjęcia -
Tadeusz Zieliński
http://grzegorzwysok.blogspot.com/
Foto 01:
Ks. Piotr Patyk
z Parafii Pw. Świętej Rodziny
dokonał poświęcenia krzyża ku czci ofiar
UPA. Obok stoi członek Zarządu LPR
p. Mieczysław Waręcki
Foto 02:
W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele środowisk
kresowych, redakcja "Biuletynu" oraz wierni
z lubelskich parafii. Po prawej - Kolega
Piotr Sławiński
Foto 03:
Każdy z uczestników
bezpłatnie otrzymał ostatni
numer "Biuletynu" pod redakcją
Grzegorza Wysoka