wtorek, 17 listopada 2009

Odnośnie tekstu p. Sławińskiego

Odnośnie tekstu Piotra Sławińskiego

Uwagi i ocena zawartości opracowania pt. "Klucze prawdy"

1. Odniesienie się do wiary katolickiej jako wartości narodu polskiego jest bezdyskusyjne, gdyż bez niej i etyki z niej wynikającej stanowiącej podstawę wychowywania, oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego pokoleń od wielu wieków, istnienie narodu polskiego nie byłoby możliwe.

2. Przeciwdziałanie siłom rozkładowym, których celem jest zniszczenie narodu polskiego (i nie tylko) poprzez kontrolę Kościoła katolickiego (wieloaspektowa agresja na instytucję Kościoła - państwo Watykan, prymasostwa, episkopaty, diecezje) wymaga jednak procesu nieustannego podnoszenia poziomu świadomości i politycznego wyrobienia narodu polskiego pozwalającego na podjęcie bezlitosnej walki z całą światową infrastrukturą rozkładową. Może upaść nawet i naród wielki ale zniszczeć tylko nikczemny.

3. Orędownicy ogólnoświatowego ładu polityczno-gospodarczego, to znaczy ustanowienia jedynego, powszechnego rządu światowego z całą infrastrukturą jawą i tajną (przestępczą) są w pełni świadomi, że bez ograniczenia a nawet wyeliminowania wpływu Kościoła katolickiego polskiego narodu nie uda się zniszczyć, a przez to nie uda się go sprowadzić do poziomu bezideowej, szarej masy kałotwórczej, z którą da się zrobić wszystko.

4. Agresja na Kościół katolicki jest jedynie jednym z wielu kierunków walki. Przedmiotem tzw. "światowców oświeconych" jest agresja na inne wartości narodu polskiego, tj. państwo, wychowanie, oświatę, naukę i szkolnictwo wyższe, siły zbrojne RP, sądownictwo i pion ścigania, złotego polskiego - walutę i znak pieniężny, język polski, służby dyskretne (pion informacji), gospodarkę i finanse. Wszelkie działania demoralizujące: wszechobecna korupcja, bezwład i kompletnie nieskuteczna działalność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, działalność legislacyjna niezgodna z racją stanu narodu polskiego, przestępczość zorganizowana na niespotykaną skalę, alkoholizm, narkomania, homoseksualizm, złodziejskie zawłaszczanie majątku narodowego są narzędziami wspierającymi rozkładową robotę na rzecz zniszczenia narodu polskiego. Dodając do tego utrzymywanie znaczącego bezrobocia i wynagrodzeń za pracę na śmiesznie niskim poziomie (tworzenie tzw. ogólnokrajowego obozu pracy) skutkującego emigracją zarobkową znacznej części młodzieży przy wzmożonej obstrukcji w obszarze kredytowania działalności inwestycyjnej gospodarstw domowych - mamy pełny obraz rozmiarów destrukcyjnej, wielokierunkowej agresji zorientowanej na zniszczenie narodu polskiego.

5. Pilne doprowadzenie procedury intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski do szczęśliwego końca jest działaniem nie podlegającym żadnej dyskusji, ale to nie wystarczy. Naród polski pozostający w nieustannej wierze w jego moc sprawczą musi podjąć bezwzględną, konsekwentną i skuteczną walkę o utrzymanie swojej tożsamości i samostanowienie o własnym rozwoju.

6. Sentencja z pkt. 5 wymaga bardzo dobrze zorganizowanej i przemyślanej działalności politycznej w oparciu wyłącznie o polskie rodziny z wykorzystaniem zdolności polskiej, narodowej inteligencji z kraju i zagranicy. Żadne inne struktury budowane na pęczki przez "światowców oświeconych" nie stanowią podstawy do wywalczenia i utrzymywania przez naród polski praw jedynego suwerena w procesie samostanowienia o sobie.

7. Organizacja w nowej odsłonie może sprostać wymogom gwarantującym powrót narodu polskiego do rangi nie kwestionowanego suwerena Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej o ile będzie działać sprawnie i pod pełną kontrolą polskich rodzin.

Waldemar O.
redaktor "Biuletynu"