niedziela, 26 lipca 2009

Video dokument

Prezentujemy trzy filmy z pikiety przed Sądem Rejonowym w Lublinie. Przemówienia wygłaszają Grzegorz Wysok oraz redaktorzy "Biuletynu" - Kol. Piotr Sławiński z Ligi Obrony Suwerenności oraz Adam Leks. Na jednym z filmów widać przemykającego ukradkiem mec. Pawła Bryłowskiego - prezydenta Lublina w latach 1994-1998 (PO, dawniej ROAD i Unia Demokratyczna) - donosiciela w sprawie "Biuletynu".

Redakcja

Video 1:
13.07.2009 r.
Pikieta przed Sądem Rejonowym
w Lublinie (1)

Video 2:
13.07.2009 r.
Pikieta przed Sądem Rejonowym
w Lublinie (2)

Video 3:
13.07.2009 r.
Pikieta przed Sądem Rejonowym
w Lublinie (2)

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja