niedziela, 3 maja 2009

Obchody święta Konstytucji 3 Maja

Przemówienia, salwa honorowa i apel pamięci oręża polskiego - tak wyglądały w Lublinie niedzielne obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości zaczęły się od Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej sprawowanej w intencji Ojczyzny. Potem uczestnicy uroczystości udali się na plac Litewski, gdzie nastąpiły odczyty, apel poległych a później złożenie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Jak co roku również narodowcy z okazji Święta Matki Bożej Królowej Polski oddali hołd wszystkim poległym walczącym o wolność naszej Ojczyzny. Z ramienia Ligi Obrony Suwerenności wieniec złożył pełnomocnik organizacji kol. Piotr Sławiński.

Obchody rocznicy odbyły się z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Swoje kompanie honorowe wystawiło pięć służb mundurowych: III Brygada im. R. Traugutta, Straż Graniczna, Straż Miejska, policja, Straż Pożarna. W tym samym czasie lubelscy narodowcy rozpoczęli kampanię do Parlamentu Europejskiego. W trakcie manifestacji rozdano kilkaset ulotek LOS.


Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem
Wieniec składa Kol. Piotr Sławiński - pełnomocnik
Ligi Obrony Suwerenności w Lublinie

Zdjęcia -
Tadeusz Zieliński